Hive Hacker Club
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeviveeeeeeeeeeeeeevvvveeeeeeeeeee
eeeeeeeeeei  heeeeeeeeeeeevh  veeeeeeeeee
eeeeeeeeeevihhhveeevvvvvveeihhhieeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeevhhh    hhhveeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeevh      ieeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeevh       ieeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeihhhhiiiih  hiiiihh hiveeeeeeeee
eeeeeeevi hiveeeeeeeh veeeeeevih hieeeeeee
eeeeevh hieeeeeeeeev  ieeeeeeeeevh ieeeee
eeevh hveeeeeeeeeeeh  hveeeeeeeeeevi hveee
eevhhveeeeeeeeeeevh   hveeeeeeeeeeevh iee
ei hveeeeeeeeeeei     iveeeeeeeeeeei he
v veeeeeeeeeevh hveeeeeei iveeeeeeeeeeh i
i heeeeeeeevih hiiivvvviih  iveeeeeeeei h
v hveeevvih           hivveeevh i
evh   hhivh hihh    hhih iiih   hie
eeeevvveeeeevh ieeeeeveeeeei veeeeeevveeee
eeeeeeeeeeeeeeih ivveeeevih iveeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeevih   hhiveeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeevh ieeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeevhveeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


We made a new game!

Here was our first version: version 1.

Here was our second version: version 2.

Here was our third version: version 3.

This game is based on "jump.zip" from Emanuele Feronato.

To create our characters we used piskelapp.com.


Da Evilnatormobile


Heromobile Awesomer